Friday, March 10, 2017

Blood Splattered Vlog: Shin Godzilla (Godzilla Resurgence)GREETINGS, GOREHOUNDS!

This week The Horror Guru reviews SHIN GODZILLA, also known as GODZILLA RESURGENCE!

SHIN GODZILLA (2016) was directed by Hideaki Anno & Shinji Higuchi and stars Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi, Satomi Ishihara, Kengo Kora, Ren Osugi, Akira Emoto, Kimiko Yo, Jun Kunimura, Mikako Ichikawa, Pierre Taki, Takumi Saito, Keisuke Koide, Arata Furuta, Sei Hiraizumi, Kenichi Yajima, Tetsu Watanabe, Ken Mitsuishi, Kyūsaku Shimada, Kanji Tsuda, Issei Takahashi, Shinya Tsukamoto, Kazuo Hara, Isshin Inudo, Akira Ogata, Shingo Tsurumi, Suzuki Matsuo, Kreva, Katsuhiko Yokomitsu & Atsuko Maeda.

No comments:

Post a Comment